Aankondiging algemene ledenvergadering 30 augustus 2023 19:30

Beste leden,

Met een nieuw seizoen voor de deur willen we goed van start gaan. We nodigen jullie van harte uit voor een ledenvergadering. Deze vergadering staat gepland op 30 augustus om 19:30 in ons clubhuis. Tijdens deze vergadering brengen we jullie op de hoogte van de huidige stand van zaken binnen de vereniging en kijken we terug op het afgelopen seizoen.

Het bestuur heeft besloten de rolverdeling te herzien. De huidige penningmeester, Michael van de Wetering, wenst de rol van voorzitter op zich te nemen. Michael runt al 15 jaar met succes zijn eigen ICT-bedrijf. De huidige voorzitter, André Rous, zal als vicevoorzitter gaan functioneren. Arjan van der Ploeg stelt zich beschikbaar als de nieuwe penningmeester en heeft zijn eigen administratiekantoor. Met hun professionele achtergronden en ervaringen geloven we dat het fundament van onze club nog sterker zal staan.

Tijdens de vergadering vragen we de aanwezige leden hun stem uit te brengen over deze voorgestelde wijzigingen. Bij voldoende voorstemmen zullen de nieuwe benoemingen officieel worden voor het komende seizoen.

We roepen nieuwe leden op om te overwegen deel uit te maken van één of meerdere van onze vrijwilligerscommissies. Op dit moment kennen we de volgende commissies:

  • Commissie Terrein en Gebouw
  • Barcommissie
  • Sponsorcommissie

Als je denkt een waardevolle toevoeging te zijn en je wilt bijdragen, stuur dan een e-mail naar secretaris@amsterdamsebos.com.

Tot slot zijn we op zoek naar leden voor ons nieuwe ‘Zaterdag 1’ seniorenteam. Ken je iemand die nog op zoek is naar een club, laat het ons dan weten.

Wij wensen jullie alvast een mooi en vooral gezellig seizoen toe!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van FCAB