Lid worden

Wij hebben voor het seizoen 2023-2024 enkel zaterdag senioren teams. Wil je met een geheel team inschrijven, neem dan persoonlijk contact op met ons op secretaris@amsterdamsebos.com

De contributie bedragen voor het seizoen 2023-2024 zijn als volgt:

Senioren€ 300,00
Senioren 18 tot 23 jaar€ 250,00
Senioren 60+€ 150,00
Donateurs€ 125,00
Entree nieuwe leden€   65,00
Toeslag voor betalen na 1 oktober€   50,00
Overschrijving KNVB€   15,00

Donateurs worden verzocht minimaal € 125,- te betalen. Gezinnen komen in aanmerking voor een korting van 10% vanaf 4 personen en woonachtig op hetzelfde adres. Betaling van de contributie na 1 oktober wordt verhoogd met € 50,- administratiekosten.

  Aanmeldformulier nieuw lid
  Adres

  Legitimatie
  Algemene wensen  Indien jij de afgelopen 3 jaar lid bent geweest van een andere voetbalvereniging dienen wij overschrijving voor jou aan te vragen.

   Beëindiging / opzeggen vóór 1 mei.

  Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend plaats te vinden via onze website onder de knop “Lidmaatschap” bij “Afmelden als lid”.

  Volgens de Statuten van FC Amsterdamse Bos kan er slechts aan het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Praktisch gezegd betekent dit dat er opgezegd dient te worden voor 1 mei van elk jaar...

  Attentie: opzeggingen bij trainer, leider, bestuur- of commissieleden of andere functionarissen worden niet geaccepteerd!

  Overschrijven naar een andere vereniging

  Spelers die naar een andere club willen overschrijven dienen deze procedure ook te volgen anders blijft men contributie plichtig en zal overschrijving geblokkeerd worden.

  Overschrijven naar een andere vereniging is pas mogelijk wanneer betrokken lid geen financiële verplichtingen meer heeft t.o.v. FC Amsterdamse Bos.