Notulen algemene ledenvergadering 28 juni 2022

Notulen_ALV_28-06-2022

Gisteren was de algemene ledenvergadering waarin het huidige bestuur is afgetreden en er gestemd voor een nieuw bestuur.

‘De voorzitter maakt kenbaar dat het huidige bestuur definitief aftreedt en roept gegadigden om het bestuur over te nemen op zich te melden. Leden Andre Rous, Roy de Haas, Michael van de Wetering en Joni Leimala melden zich als kandidaat voor het nieuwe bestuur.’

Er is unaniem gekozen voor het nieuwe bestuur;

Andre Rous – voorzitter
Roy de Haas – secretaris
Michael van de Wetering – penningmeester
Joni Leimala – algemeen bestuurslid

De notulen zijn hier beschikbaar gesteld.